Wnętrze pracowni

1913
olej na tekturze
Muzeum Narodowe w Warszawie