¯urawie

1870
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Krakowie