Zawale

1883                       Muzeum Narodowe w Krakowie