Portret Antoniego Lanckoroń-
skiego z żoną

olej, płótno, 60 x 100 cm

Lwowska Galeria Obrazów