Portret Marianny z Ruszkowskich Sierakowskiej

olej, p│ˇtno, 83,5 x 64,5 cm
Lwowska Galeria Obrazˇw