Trzy damy, trzy muzy

ok. 1800
olej, p³ótno, 197 x 134 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie