Słoneczniki i chaty

1905
olej na dykcie

Muzeum Narodowe w Krakowie