Jan III pod Wiedniem

po 1686

Muzeum Narodowe w Warszawie